Vaša poruka

  

 

SI-MO-RA d.o.o.
Rimska 28, 44000 Sisak

Tel: 044 544 204, Fax: 044 544 206

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Sisku 

Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga: 200.000,00 kuna 

Direktor: dipl.ing. Mario Čelan

MBS 120003549, OIB 86514734622

 

Direktor

Mario Čelan 044 / 522 792     mario_celan@yahoo.com

Voditelj odjela za poduzetništvo:

Kristina Božić Čerkez 044 / 544 930 kbozic@simora.hr

Voditelj odjela za EU projekte:                 

Andreja Šeperac 044 / 544 930 aseperac@simora.hr

Voditelj odjela za ruralni razvoj:               

Ivica Dolić 044 / 544 204 idolic@simora.hr

Stručnjak za pripremu i provedbu projekata: 

Anamarija Velić 044 / 522 793 anamarija@simora.hr

Suradnik za ruralni razvoj i administrativne poslove:

Vesna Mikšić 044 / 544 204 vmiksic@simora.hr

Suradnik za poduzetništvo:

Gordana Krznarić 044 / 544 204 gkrznaric@simora.hr

Voditelj odjela za energetsku učinkovitost:        

Rajko Mladenović 044 / 522 793 rajko.mladenovic@simora.hr

Voditeljica odjela za strateško planiranje i ljudske resurse

Tatjana Puškarić 044 / 544 204 tpuskaric@simora.hr

Suradnik za odnose s javnošću:                

Mirjana Gerić Strižić 044 / 544 205 komunikacije@simora.hr

Suradnik za opće i administrativne poslove:

Nerina Sarkotić  044 / 544 930 nerina@simora.hr

Informatičar:     

Amir Velić 044 / 544 205 avelic@simora.hr