SI-MO-RA d.o.o.
Rimska 28, 44000 Sisak

Tel: 044 544 204, Fax: 044 544 206

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Sisku 

Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga: 200.000,00 kuna 

Direktor: dipl.ing. Mario Čelan

MBS 120003549, OIB 86514734622

 

Direktor Mario Čelan 092 198 7676 mario_celan@yahoo.com
Zamjenik direktora Andreja Šeperac 044/544 204 aseperac@simora.hr
       
Voditelj odjela za projekte EU Andreja Šeperac 044/544 930 aseperac@simora.hr
Suradnik u odjelu za projekte  EU  Marko Gašljević 044/544 930 mgasljevic@simora.hr
Suradnik u odjelu za projekte  EU  Marijana Mitrović 099 803 2559 mmitrovic@simora.hr
Suradnik u odjelu za projekte  EU  Tomislav Plesec 044/544 930 tplesec@simora.hr
Suradnik u odjelu za projekte  EU  Nikolina Radić 044/544 930 nradic@simora.hr
       
Voditelj odjela za poduzetništvo  Kristina Božić Čerkez 044/544 930 kbozic@simora.hr
Suradnik u odjelu za poduzetništvo Stjepan Čivić 044/522 793 scivic@simora.hr
Suradnik u odjelu za poduzetništvo Ana Klarić 044/522 793 aklaric@simora.hr
Suradnik u odjelu za poduzetništvo Ana Mankas 044/544 930 amankas@simora.hr
Suradnik u odjelu za poduzetništvo Irena Mihanić 044/522 793 imihanic@simora.hr
       
Voditelj odjela za ruralni razvoj Dijana Kovačević 099 803 2559 dkovacevic@simora.hr
Viši stručni suradnik u odjelu za ruralni razvoj Ivica Dolić 095 308 9201 idolic@simora.hr
Suradnik u odjelu za ruralni razvoj Sara Braičić 099 803 2559 sbasioli@simora.hr
Suradnik u odjelu za ruralni razvoj Hrvoje Ivanušić 095 308 9201 hivanusic@simora.hr
       
       
Voditelj odjela za strateško planiranje
i ljudske resurse
Tatjana Puškarić 044/544 204 tpuskaric@simora.hr
Suradnik u odjelu za strateško planiranje
i ljudske resurse
Gordana Krznarić 044/544 204 gkrznaric@simora.hr
Suradnik u odjelu za strateško planiranje
i ljudske resurse
Vesna Mikšić 044/544 204 vmiksic@simora.hr
Suradnik u odjelu za strateško planiranje
i ljudske resurse zadužen za informatiku
Amir Velić 044/544 205 avelic@simora.hr
Suradnik u odjelu za strateško planiranje
i ljudske resurse zadužen za informatiku
Juraj Živković 044/544 205 jzivkovic@simora.hr 
Suradnik u odjelu za strateško planiranje
i ljudske resurse zadužen za opće i administrativne poslove
Nerina Sarkotić 044/544 204 nerina@simora.hr
       
Suradnik u odjelu za strateško planiranje
i ljudske resurse  zadužen za odnose s javnošću
Tina Novak 044/544 204 tnovak@simora.hr
       
Voditelj odjela za socijalne projekte Josip Takač 044/522 793 jtakac@simora.hr
Suradnik u odjelu za socijalne projekte Magdalena Došlović 044/660 115  mdoslovic@simora.hr
Suradnik u odjelu za socijalne projekte Zlatko Mesić 044/660 115 zmesic@simora.hr
Suradnik u odjelu za socijalne projekte Mia Pavičić 044/660 115 mpavicic@simora.hr

Vaša poruka