• Predstavljanje natječaja

  Predstavljanje natječaja
  24.09.2018

  Prisustvovali smo predstavljanju natječaja “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020” u Trebinju.

  Opširnije
 • Radionica "Turistička interpretacija u...

  Radionica "Turistička interpretacija u kulturnom turizmu"
  21.09.2018

  Sudjelovali smo na radionici na temu Turističke interpretacije u kulturnom turizmu s ciljem kvalitetnijeg turističkog razvoja naše županije.

  Opširnije
 • [Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i...

  [Interreg IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.]
  20.09.2018

  Otvoren je 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

  Opširnije
 • Zlatna kuna za PISMO

  Zlatna kuna za PISMO
  20.09.2018

  Moramo se pohvaliti još jednom nagradom za projekt PISMO. U utorak, 19.rujna 2018. godine smo prisustvovali svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK-Županijske komore Sisak na kojoj je...

  Opširnije
 • Radni sastanak

  Radni sastanak
  20.09.2018

  Održali smo radni sastanak s predstavnicima Osnovne škole Mate Lovraka Petrinja koji su zainteresirani za pripremu projekta na Poziv: „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju...

  Opširnije

Strukturni I drugi fondovi 2014. – 2020

01.03.2014
Strukturni I drugi fondovi 2014. – 2020

Hrvatskoj su se otvorile značajne financijske mogućnosti na području europskih fondova i financiranja projekata kroz instrumente kohezijske politike.

S financijskom alokacijom od 351,8 milijardi eura u periodu 2014. – 2020. godine ona predstavlja jednu od najvažnijih politika Unije. Kohezijska politika kroz svoje mjere financiranja služi za prevladavanje socijalnih i gospodarskih razlika na području Unije, integraciju nerazvijenih tržišta i gospodarstava u redovite tokove razvijenih europskih država te podizanje kapaciteta manje razvijenih članica za ravnopravno sudjelovanje na europskom tržištu.

Osim ujednačavanja regionalne razvijenosti unutar Unije, rezultat ove politike jest stvaranje globalno konkurentnog europskog gospodarstva. Ovi fondovi služe pružaju financijske podrške projektima financiranim u periodu 2014. – 2020., predstavljaju produženu ruku nacionalnih javnih politika zapošljavanja, podizanja konkurentnosti i povećanja BDP-a.

Za razumijevanje modaliteta financiranja iz strukturnih fondova važno je poznavati ciljeve koji se njima žele postići, a to su konvergencija, regionalna konkurentnost i zapošljavanje te europska međunarodna suradnja. Cilj konvergencije jest potaknuti gospodarski razvoj i zaposlenost najslabije razvijenih država članica EU i njihovih regija kroz različita ulaganja u svim sektorima.

Ostvarivanje konvergencije financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Najzastupljeniji je cilj sa oko 80% sredstava koja su na raspolaganju iz ovih fondova. Regionalna konkurentnost i zapošljavanje postiže se nizom ekonomskih i socijalnih promjena, poticanjem inovacija, poduzetništva, ulaganjem u zaštitu okoliša i razvoj tržišta rada u regijama koje nisu obuhvaćene ostvarenjem cilja konvergencije, dok europska međunarodna suradnja označava jačanje suradnje na prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj razini kroz brojne lokalne i regionalne incijative.Kao glavni fond, odnosno financijski instrument za ostvarivanje politike zapošljavanja ističe se Europski socijalni fond (ESF) koji pruža podršku regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti.

Ne manje važan je i Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) koji je namijenjen smanjivanju razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva.

Kohezijski fond (KF) financira velike infrastrukturne projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže, s naznakom postoji mogućnost ulaganja izvan navedenih mreža.U sklopu zajedničke poljoprivredne politike provode se brojna ulaganja u ribarstvo i poljoprivredu kroz Europski fond za ribarstvo (EFR) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR).