• Sajam EU fondova u Šibeniku

  Sajam EU fondova u Šibeniku
  01.10.2018

  „Sajam EU fondova“ održat će se u subotu 6. listopada u okviru informativno-edukativnog događanja pod nazivom “Regionalni dani EU fondova” koje organizira Ministarstvo...

  Opširnije
 • Produljena obustava Poziva na dostavu projektnih...

  Produljena obustava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“
  28.09.2018

  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je produljenje...

  Opširnije
 • Sastanak projektnog tima

  Sastanak projektnog tima
  27.09.2018

  U srijedu, 26.9.2018. održali smo sastanak projektnog tima projekta "Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji".

  Opširnije
 • Predstavljanje natječaja

  Predstavljanje natječaja
  24.09.2018

  Prisustvovali smo predstavljanju natječaja “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020” u Trebinju.

  Opširnije
 • Radionica "Turistička interpretacija u...

  Radionica "Turistička interpretacija u kulturnom turizmu"
  21.09.2018

  Sudjelovali smo na radionici na temu Turističke interpretacije u kulturnom turizmu s ciljem kvalitetnijeg turističkog razvoja naše županije.

  Opširnije

Javni poziv - zakup poslovnog prostora

05.04.2016

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PONUDA ZA UZIMANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA POTREBE PODUZETNIČKOG INKUBATORA

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o traži poslovni prostor na području Sisačko-moslavačke županije za uzimanje u dugoročni zakup. Poslovni prostor bit će korišten za potrebe realizacije projekta poduzetničkog inkubatora koji će biti apliciran na najavljeni natječaj MRRFEU-a za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrasturkture.

Karakteristike poslovnog prostora moraju biti slijedeće:

 1. uredski prostor minimalne površine 600 m2
 2. proizvodna hala minimalne površine 1 000 m2.

Napomena: ponuđači mogu dostaviti svoje ponude za svaku stavku predmeta javnog poziva podjedinačno ili za objestavke.

Predmetni poslovni prostori uzimaju se u zakup pod sljedećim uvjetima:

 • obavezna lokacija na području Sisačko-moslavačke županije,
 • prednost se daje objektima koji imaju mogućnost priključka na brzi Internet putem optičkog-komunikacijskog kabla-svjetlovoda,
 • dugoročni zakup na najmanje 15 godina s započetim trajanjem prvog dana korištenja,
 • otvorena mogućnost preinaka i prilagodba prostora u smislu poslovne funkcionalnosti i energertske efikasnosti po potrebi,
 • suglasnost zakupodavca da se cijena zakupa umanjuje za iznos ulaganja zakupoprimca u uređenje prostora,
 • objekt mora biti komunalno opremljen sa svim potrebnim priključcima ili priključci moraju biti dovedeni do objekta (voda, struja i plin) te prometno povezan pristupnom cestom i mogućnost parkinga uz objekt,

Zainteresirani subjekti koji žele dostaviti svoje ponude moraju dokazati:

 • vlasništvo nad nekretninom dostavom kopije izvatka iz zemljišne knjige,
 • status nekretnine (bez tereta ili hipoteke)
 • legalnost građevine dostavom uporabne dozvole ili jednako vrijednog upravnog akta,
 • posjedovanje energetskog certifikata, (ukoliko subjekt ne posjeduje, potrebno je dostaviti izjavu kojom se obvezuje da će isti dostaviti u roku od 30 dana),
 • nepostojanje razloga za isključenje ponuditelja dostavom potpisane izjave (Prilog 1).

Ponude se dostavljaju osobno ili poštom u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, na kojoj je potrebno navesti naziv i adresu ponuditelja te napomenu "Ponuda za javni poziv - uzimanje u zakup poslovnog prostora za potrebepoduzetničkog inkubatora"

na sljedeću adresu:

SI-MO-RA d.o.o.
Rimska 28, 

44 000 Sisak

Rok za dostavu ponuda: 13. travanj 2016. godine do 14 sati.

Ponuda treba sadržavati:

 • točan naziv, adresu ponuđača, te ime i prezime, telefon i e-mail kontakt osobe,
 • specifikaciju karakteristike poslovnog prostora koji se nudi (lokacija, površina, opis postojećeg stanja) uz koje je potrebno priložiti najmanje tri fotografije,
 • vrijednost ponude – mjesečna cijena zakupa izražena u kunama, izračun cijene mjesečnog zakupa umanjen za potrebna dodatna ulaganja u objekat.
 • te priloge – kopiju izvatka iz zemljišne knjige, kopiju uporabne dozvole  ili jednako vrijednog upravnog akta,  kopiju energetskog certifikata ili potpisanu izjavu kojom se obvezuje da će u roku od 30 dana isti dostaviti,  potpisanu izjavu o nepostojanju razloga za isključenje ponuditelja (Prilog 1)

Sve pravovremeno pristigle ponude uzet će se u razmatranje, te će ponuditelji u roku od 14 dana biti obaviješteni o odluci.

Preuzimanje Prilog 1

Kontakt osoba za više informacija o javnom pozivu:

Marijana Mitrović; mmitrovic@simora.hr; 044 544 204